Chuyện có thật: Căn Đông Số Lính.Những ngày tháng cơ đày Bản Full